ലെൻസ്‌കാർട്ടിന്റെ വിജയഗാഥ : ടാറ്റയെന്ന ഭീമനെ എങ്ങനെ പിന്നിലാക്കി

2016 ൽ രത്തൻ ടാറ്റ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ ചെറിയ ഒരു തുക നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പോലും കരുതി കാണില്ല ടാറ്റായെന്ന ഭീമന്മാരെക്കാൾ അഞ്ചു മടങ്ങ് വളരാൻ പോകുന്ന ഒരു സംരംഭമാകുമതെന്ന്.

71 ഇന്ത്യന്‍ കമ്പനികള്‍ ഹൈ ഗ്രോത്ത് റാങ്കിംഗില്‍

എന്താണ് ഫണ്ട് റെയ്‌സിംഗ് സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പ്?എവിടെ നിന്നാണ് ഫണ്ട് ലഭിക്കുന്നത്.

Recent Posts

Get Your Free Business Ideas

Startup Stories

SME Stories

Branding

Our Brands

Join our WhatsApp Group for more updates!

മലയാളം
Scroll to Top