ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പോർട്ട്ഫോളിയോ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം

സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫണ്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ലളിതമായ ഒരു സാമ്പത്തിക തീരുമാനത്തോടെയാണ്, ഒരു വിദഗ്ദ്ധ വാസ്തുശില്പി ദൃഢമായ ഘടന നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ശരിയായ മെറ്റീരിയലുകളും ഡിസൈനുകളും സൂക്ഷ്മമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതുപോലെ, നിക്ഷേപകർ അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതുപോലുള്ള അവരുടെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പോർട്ട്ഫോളിയോ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം സൃഷ്ടിക്കണം.

മികച്ച മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പോർട്ട്‌ഫോളിയോയ്ക്ക് നിക്ഷേപത്തിൽ സ്ഥിരവും സ്ഥിരതയുള്ളതുമായ വരുമാനം നൽകാൻ കഴിയും, അതേസമയം അപകടസാധ്യത കുറയ്ക്കാനും കഴിയും. വിജയകരമായ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പോർട്ട്ഫോളിയോ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രധാന ഘട്ടങ്ങളും തന്ത്രങ്ങളും ഏതൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം.

ഘട്ടം 1: ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പോർട്ട്ഫോളിയോയ്ക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക

വിജയകരമായ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പോർട്ട്‌ഫോളിയോ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് അവശ്യ ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ച് സമഗ്രമായ ധാരണ ആവശ്യമാണ്. ഒന്നാമതായി, നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഹ്രസ്വകാലമോ, ഇടത്തരമോ, ദീർഘകാലമോ ആകട്ടെ, അവ വ്യക്തമായി നിർവചിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ആ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ നിക്ഷേപ മാർഗങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് ഇത് സഹായിക്കും. രണ്ടാമതായി, തിരഞ്ഞെടുത്ത മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ നിങ്ങളുടെ കംഫർട്ട് ലെവലുമായി യോജിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്, പ്രായം, വരുമാനം, സ്വഭാവം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് നിങ്ങളുടെ റിസ്ക് ടോളറൻസ് വിലയിരുത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

ഘട്ടം 2: നിക്ഷേപ ഓപ്ഷനുകളുടെ തിരെഞ്ഞെടുപ്പ്

ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പോർട്ട്‌ഫോളിയോ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള അടുത്ത ഘട്ടം, നിങ്ങളുടെ റിസ്ക് ടോളറൻസും നിക്ഷേപ ലക്ഷ്യങ്ങളും അടിസ്ഥാനമാക്കി ശരിയായ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നതാണ്. പോപ്പുലർ വിഭാഗങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം:

 • ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ: ലാർജ് ക്യാപ്, മിഡ് ക്യാപ്, സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടുകളായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു
 • നിഷ്ക്രിയ ഫണ്ടുകൾ: ബെഞ്ച്മാർക്ക് സൂചികകൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന സൂചിക ഫണ്ടുകളും ഇടിഎഫുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു, ഇവ കുറഞ്ഞ
  അപകടസാധ്യതയുള്ളതും ചിലവ് കുറഞ്ഞതുമാണ്
 • ഫ്ലെക്സി ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ: വ്യത്യസ്ത മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്സുകളിലുടനീളം ഫ്ലെക്സിബിൾ നിക്ഷേപം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു
 • മൾട്ടി-ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ: ഫ്ലെക്സി-ക്യാപ് ഫണ്ടുകളേക്കാൾ കുറഞ്ഞ വഴക്കത്തോടെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്സിലുടനീളം നിക്ഷേപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് മൾട്ടി-ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ
 • ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകൾ: സ്ഥിര-വരുമാന സെക്യൂരിറ്റികലെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ളവയാണിവ

ഒരു സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവ് ഇവിടെ ഏറെ ഗുണം ചെയ്യും, നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യത്തിനും വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതകൾക്കും അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ ക്രമീകരിക്കാൻ ഇവർ സഹായിക്കും. “Moneysign” by 1 Finance പോലുള്ള ടൂളുകൾ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന് അനുയോജ്യമായ നിക്ഷേപ പ്രൊഫൈലുകളുമായി നിങ്ങളെ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും.

ഘട്ടം 3: പൊതുവായ അലോക്കേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി

വിവിധ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആശയകുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ, സാമ്പത്തിക ആസൂത്രകർ നിർദ്ദേശിച്ച ഈ അടിസ്ഥാന തന്ത്രം പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്:

 • നിഷ്ക്രിയ ഫണ്ടുകൾ: ഈ ഫണ്ടുകൾ ഒരു മാർക്കറ്റ് ഇൻഡക്സിൻ്റെ പ്രകടനത്തെ ആശ്രയിച്ചുള്ളവയാണ്, കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന നിക്ഷേപങ്ങൾ ഇവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു..
 • ഫ്ലെക്സി ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ: വിപണി സാഹചര്യങ്ങൾ, സന്തുലിത സ്ഥിരത, വളർച്ചാ സാധ്യതകൾ എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്സ്ക്കിടയിൽ മാറാനുള്ള ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഫണ്ട് മാനേജർക്ക് ഇവ അനുവദിക്കുന്നു.

ഘട്ടം 4: ഡയറക്ട്, റെഗുലർ പ്ലാനുകൾക്കിടയിലെ തിരെഞ്ഞെടുപ്പ്

ഡയറക്റ്റ് പ്ലാനുകളിൽ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ വാങ്ങുന്നതും ബ്രോക്കർ ഫീസ് ലാഭിക്കുന്നതും പൊതുവെ ചെലവ് അനുപാതം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. റെഗുലർ പ്ലാനുകൾക്ക്, ബ്രോക്കർ ഫീസ് കാരണം ചെലവേറിയതാണെങ്കിലും, അധിക മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശവും ഉപദേശവും നൽകാൻ ഇവക്ക് സാധിക്കും.

ഘട്ടം 5: നിക്ഷേപ രീതികൾ

 • ലംപ് സം: ഒരു വലിയ തുക ഒറ്റയടിക്ക് നിക്ഷേപിക്കുന്ന രീതിയാണിത്, വിപണി സാഹചര്യങ്ങൾ മുതലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അനുയോജ്യമാണ്
 • എസ്ഐപി (സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെൻ്റ് പ്ലാൻ): ശരാശെരി ചിലവ് വരുന്നതും മാർക്കറ്റ് ടൈമിംഗ് അപകടസാധ്യതകൾ കുറയ്ക്കുന്നതുമായ റെഗുലർ, ഇൻക്രിമെൻ്റൽ നിക്ഷേപങ്ങളാണിവ
 • എസ്‌ഡബ്ല്യുപി (സിസ്റ്റമാറ്റിക് പിൻവലിക്കൽ പ്ലാൻ): സ്ഥിരമായി പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന, പ്രവചിക്കാവുന്ന വരുമാന സ്ട്രീം സൃഷ്ടിക്കുന്നു, വിരമിച്ചവർക്ക് അനുയോജ്യമാണിവ
 • എസ്ടിപി (സിസ്റ്റമാറ്റിക് ട്രാൻസ്ഫർ പ്ലാൻ): സ്കീമുകൾക്കിടയിൽ ഫണ്ടുകൾ നീക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഈ പ്ലാൻ, അപകടസാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെ നേട്ടങ്ങൾ സന്തുലിതമാക്കുന്നു

മോണിറ്ററിംഗ്, റിവ്യൂ, റീബാലൻസ്

മാർക്കറ്റ് മാറ്റങ്ങൾക്കും വ്യക്തിഗത സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ പതിവായി അവലോകനം ചെയ്യുകയും ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. 1 ഫിനാൻസിൻ്റെ “ഫിനാൻഷ്യൽ ബിഹേവിയർ സ്‌കോർ” പോലുള്ള ടൂളുകൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പുരോഗതി നിരീക്ഷിക്കാനും മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ നൽകാനും കഴിയും.

ഒഴിവാക്കേണ്ട സാധാരണ നിക്ഷേപ തെറ്റുകൾ

 • സമഗ്രമായ സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണത്തെ അവഗണിക്കുന്നുത്
 • മുൻകാല ഫണ്ട് പ്രകടനത്തെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ
 • ഓവർ ഡൈവേഴ്സിഫൈയിംഗ്, ഇത് സാധ്യതയുള്ള നേട്ടങ്ങളെ നേർപ്പിക്കാൻ കഴിയും
 • വിപണി തകർച്ചയുടെ സമയത്ത് എടുത്തുചാടി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്

ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പോർട്ട്‌ഫോളിയോ നിർമ്മിക്കുന്നത് സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു പസിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിന് സമാനമായ ബോധപൂർവവും തന്ത്രപരവുമായ പ്രക്രിയയാണ്. ഈ ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന് ഒരു സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവുമായി കൂടിയാലോചിക്കുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ സങ്കീർണ്ണതകൾ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാനും ദീർഘകാല സാമ്പത്തിക വിജയത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിയും. നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച്, സമഗ്രമായ കവറേജും സുരക്ഷിതത്വവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണത്തിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും പരിഗണിക്കുന്നത് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു.

Category

Author

:

Jeroj

Date

:

ജൂൺ 8, 2024

Share

:

Join our WhatsApp Group for more updates!

Recent Posts

മലയാളം
Scroll to Top