കേരളം ആസ്ഥാനമായുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ വമ്പൻ കുതിപ്പിലേക്ക്

കേരളം ആസ്ഥാനമായുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ 2023-ൽ സീഡ്-സ്റ്റേജ് ഫണ്ടിംഗിൽ 40% കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതായ് റിപ്പോർട്ട്
2023-ൽ കേരളം ആസ്ഥാനമായുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഫണ്ടിംഗ് 15% വർദ്ധിച്ച് 33.2 മില്യൺ ഡോളറിലേയ്ക്ക്. ഫുഡ് & അഗ്രികൾച്ചർ ടെക്-അനുബന്ധ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് ഫണ്ടിംഗിൽ 266% വർദ്ധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
ഇതിൽ കേരളത്തിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഫണ്ടിംഗിൻ്റെ മുൻനിര നഗരമായി ഉയർന്നത് കൊച്ചിയും.
Tracxn ജിയോ വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് 2023-ൽ കേരളം ആസ്ഥാനമായുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ‘സീഡിംഗ് ഘട്ടത്തിൽ’ ഫണ്ടിംഗിൽ വലിയ ഉയർച്ചയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരുന്നു.
ഡാറ്റാ ഇൻ്റലിജൻസ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം അനുസരിച്ച്, കേരളത്തിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ 2023-ൽ 26.2 മില്യൺ ഡോളർ മൂല്യമുള്ള സീഡ്-സ്റ്റേജ് നിക്ഷേപമാണ് ആകർഷിച്ചത്, 2022-ൽ 18.7 മില്യൺ ഡോളറും സമാഹരിച്ചു, പ്രതിവർഷം 40% കുതിപ്പോടെയാണ് കേരളത്തിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ വളർച്ച. Tracxn ടെക്‌നോളജീസിൻ്റെ കേരള ടെക് 2023 റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം അവാന ക്യാപിറ്റൽ അഡൈ്വസേഴ്‌സ്, 9 യൂണികോൺസ്, ഹഡിൽ എന്നിവരാണ് സീഡ്-സ്റ്റേജ് റൗണ്ടുകളിലെ ഏറ്റവും സജീവമായ നിക്ഷേപകരായ് കണക്കാക്കുന്നത്.
ഇതിനിടയ്ക്ക് പണമില്ലാത്ത ഡൺസോ മുൻ ജീവനക്കാർക്ക് മാർച്ച് അവസാനത്തോടെ ശമ്പളം നൽകുമെന്ന് കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു.
മൊത്തത്തിൽ, കേരളം ആസ്ഥാനമായുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ 2023 ൽ 33.2 മില്യൺ ഡോളർ സമാഹരിച്ചു, 2022 ൽ സമാഹരിച്ച 28.9 മില്യണിൽ നിന്ന് 15% വർദ്ധനവാണ് ഇത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.
എന്നിരുന്നാലും, ആദ്യഘട്ട ഫണ്ടിംഗ് 2022-ലെ 10.3 മില്യണിൽ നിന്ന് 2023-ൽ 32% കുറഞ്ഞ് 7 മില്യൺ ഡോളറായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായി കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇക്കോസിസ്റ്റം അവസാനഘട്ട ഫണ്ടിംഗും രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.
മേഖലകളിൽ, ഫുഡ് & അഗ്രികൾച്ചർ ടെക്-അനുബന്ധ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ 2022 ലെ 2 മില്യൺ ഡോളറിൽ നിന്ന് 2023 ൽ 7.4 മില്യൺ ഡോളറായി 266% വർധിച്ചു. റീട്ടെയിൽ മേഖല 2023 ൽ 3.9 മില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ മൊത്തം ഫണ്ടിംഗ് നേടി. എന്നാൽ എഡ്-ടെക് മേഖലയിലെ ഫണ്ടിംഗ് കേരളം ആസ്ഥാനമായുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ 2022-ലെ 7.2 മില്യണിൽ നിന്ന് 2023-ൽ 3.47 മില്യൺ ഡോളറായി കുറഞ്ഞു.
നഗരങ്ങളിൽ, ഫണ്ടിംഗിൽ കൊച്ചിയാണ് മുന്നിൽ, സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ സമാഹരിച്ച ഫണ്ടിൻ്റെ 87%. കൊച്ചി ആസ്ഥാനമായുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ഏകദേശം 29 മില്യൺ ഡോളർ സമാഹരിച്ചു, ആലപ്പുഴയിലും തിരുവനന്തപുരത്തും ഉള്ളവ യഥാക്രമം 4 മില്യൺ ഡോളറും 709 കെ ഡോളറും സമാഹരിച്ചു.
സോഫ്റ്റ്‌വെയർ വ്യവസായത്തെ നോക്കി കാണുമ്പോൾ ഏകദേശം 32,000 തൊഴിലവസരങ്ങൾ വെട്ടിക്കുറച്ചുകൊണ്ട് പിരിച്ചുവിടലുകൾ തുടരുന്നു. കേരള ടെക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇക്കോസിസ്റ്റം 2023-ൽ ആറ് ഏറ്റെടുക്കലുകൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു, മുൻ വർഷത്തെ രണ്ടിൽ നിന്ന് നേരിയ പുരോഗതി.
61 മില്യൺ ഡോളറിന് ഫിസിക്‌സ് വാല സൈലം ലേണിംഗ് ഏറ്റെടുത്തു. റേഡിയൻ്റ് ക്യാഷ് മാനേജ്‌മെൻ്റ് കഴിഞ്ഞ വർഷം കൊച്ചിയിലെ അസിമണി, VRIZE തിരുബന്തപുരത്തെ പെർഫോമാറ്റിക്‌സ്, കെയർസ്റ്റാക്ക് വെയ്‌ബിയോ, ഗരിയെനിൻ ഗ്രൂപ്പ് കോഴിക്കോട് ആസ്ഥാനമായുള്ള ബെൻ്റ്‌ലോണിനെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏറ്റെടുത്തു.
ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ലാൻഡ്‌സ്‌കേപ്പുകളിൽ കേരള ടെക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇക്കോസിസ്റ്റം 11-ാം സ്ഥാനത്താണ്, നാളിതുവരെയുള്ള മൊത്തം ഫണ്ടിംഗ് 354 മില്യൺ ഡോളറാണ്. കേരള സർക്കാർ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ വികസനത്തിനായി KSUM (The Kerala Startup Mission) ഏജൻസി സ്ഥാപിച്ചു.

Category

Author

:

Amjad

Date

:

മെയ്‌ 6, 2024

Share

:

Join our WhatsApp Group for more updates!

Recent Posts

മലയാളം
Scroll to Top