ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കടത്തിൽ നിന്നും എങ്ങനെ രക്ഷപെടാം : ചില വഴികൾ പരിചയപ്പെടാം

ഇന്ത്യയിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കടം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇത് കാര്യമായ ആശങ്കകളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. 2023 മാർച്ചിലെ കണക്കനുസരിച്ച്, ഇന്ത്യയിലെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡിഫോൾട്ടുകൾ 4,072 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കടം 2.10 ലക്ഷം കോടി രൂപയിലെത്തി, ഇത് മുൻ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് വർധനവാണ് കാണിക്കുന്നത്. വ്യാവസായിക വായ്പയുടെ വളർച്ചയുടെ അഭാവത്തോടൊപ്പമാണ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കടങ്ങളുടെ കുതിച്ചുചാട്ടം, ഇത് ഇന്ത്യൻ ഉപഭോക്താക്കളിലും കടം വാങ്ങുന്നവരിലും വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന കടബാധ്യതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വിതരണത്തിലും ഉപയോഗത്തിലും ഗണ്യമായ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉടമകളുടെ എണ്ണം 2017 മാർച്ചിൽ 29 ദശലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് 2021 മാർച്ചിൽ 62 ദശലക്ഷമായി വർദ്ധിച്ചു, കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷങ്ങളിൽ 20% എന്ന സംയുക്ത വാർഷിക വളർച്ചാ നിരക്ക് (CAGR) കാണിക്കുന്നു. ഈ കണക്കുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ക്രെഡിറ്റ് വ്യവസായത്തിൻ്റെ വികസനത്തെ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ വഴിയുള്ള ഔപചാരിക ക്രെഡിറ്റിലേക്കുള്ള കൂടുതൽ ആസസ്സ്, ബയ്‌ നൗ പേ ലേറ്റർ (ബിഎൻപിഎൽ) ഓപ്ഷനുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് അൺബാങ്ക് ചെയ്യാത്തതും താഴ്ന്നതുമായ വിഭാഗങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നു.

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കടം പെട്ടെന്ന് നിയന്ത്രണാതീതമായേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളെ നിസ്സഹായാവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ശരിയായ തന്ത്രങ്ങളും മാനസികാവസ്ഥയും ഉപയോഗിച്ച്, കടത്തിൻ്റെ കെണിയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ കഴിയും.നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കടം വീട്ടാനും സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണം വീണ്ടെടുക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്ന പ്രായോഗിക ഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാം

നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കടത്തെ വിലയിരുത്തുക

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കടം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ആദ്യ പടി നിങ്ങളുടെ കുടിശ്ശിക ബാലൻസുകളുടെ വ്യക്തമായ ചിത്രം മനസിലാക്കുക എന്നതാണ്. ഇഷ്യൂവർ, മൊത്തം ബാലൻസ്, പലിശ നിരക്ക്, ഓരോ കാർഡിനുമുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പേയ്‌മെൻ്റ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളുടെയും ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക. ഈ വിവരങ്ങൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് ടാർഗെറ്റു ചെയ്‌ത തിരിച്ചടവ് പ്ലാൻ സൃഷ്‌ടിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കടങ്ങളെ വേർതിരിച്ച് സമീപിക്കുക

നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കടങ്ങളുടെ ഒരു സമഗ്രമായ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, പലിശ നിരക്കുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി അവ വേർതിരിക്കുക. ഡെറ്റ് അവലാഞ്ച് രീതി പറയുന്നത്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ പലിശ നിരക്കുള്ള കാർഡിന് ആദ്യം പണം അടക്കുകയും മറ്റുള്ളവയിൽ മിനിമം പേയ്‌മെൻ്റുകൾ നടത്തുകയും ചെയ്യാനാണ്. ഉയർന്ന പലിശയുള്ള കടങ്ങൾ ടാർഗെറ്റുചെയ്യുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തത്തിലുള്ള പലിശ കുറയ്ക്കാനും നിങ്ങളുടെ കടം തിരിച്ചടവ് വേഗത്തിലാക്കാനും കഴിയും.

ഒരു ബജറ്റ് സൃഷ്ടിക്കുക

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കടം ഫലപ്രദമായി അടയ്ക്കുന്നതിന്, കടം തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിന് ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്ന ഒരു ബജറ്റ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് നിർണായകമാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ വരുമാനവും ചെലവും അവലോകനം ചെയ്യുക, അനാവശ്യ ചെലവുകൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന മേഖലകൾ തിരിച്ചറിയുക. നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബാലൻസുകൾ അടയ്ക്കുന്നതിലേക്ക് ഈ സേവിംഗ്സ് റീഡയറക്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ ട്രാക്കുചെയ്യുന്നതിന് പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ബജറ്റിംഗ് ആപ്പുകളോ ഉപകരണങ്ങളോ ഉപയോഗിക്കുക, ട്രാക്കിൽ തുടരുക.

ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓപ്ഷനുകൾ പരിഗണിക്കുക

നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ, മറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇഷ്യൂവർമാരിൽ നിന്നുള്ള ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫറുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അർഹതയുണ്ടായേക്കാം. ഈ ഓഫറുകൾ സാധാരണയായി ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്ക് കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്ക് നൽകുന്നു, പലിശ നിരക്കുകളിൽ ലാഭിക്കാനും നിങ്ങളുടെ കടം വേഗത്തിൽ അടയ്ക്കാനും നിങ്ങളെ ഇത് അനുവദിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫീസിനെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുകയും നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുകയും ചെയ്യണം, കാരണം അവ ഇന്ത്യൻ ബാങ്കുകൾക്കും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ദാതാക്കൾക്കും ഇടയിൽ വ്യത്യാസപ്പെടാം.

നിങ്ങളുടെ കാർഡ് ഇഷ്യൂവറുമായി ചർച്ച നടത്തുക

നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇഷ്യൂവറെ സമീപിച്ച് നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ചർച്ച ചെയ്യുക. ചില ഇഷ്യൂവർമാർ നിങ്ങളുടെ പലിശ നിരക്ക് കുറയ്ക്കാനോ ചില ഫീസ് ഒഴിവാക്കാനോ നിങ്ങളുടെ ബജറ്റിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു തിരിച്ചടവ് പ്ലാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യാനോ തയ്യാറായേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കാർഡ് ഇഷ്യൂവറുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിൽ സജീവമായിരിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ കടം തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിബദ്ധത പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.

ഡെറ്റ് ഏകീകരണം പരിഗണിക്കുക

ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും ഓൺലൈൻ ലെൻഡർമാരിൽ നിന്നും ലഭ്യമായ ഡെബ്റ്റ് കൺസോളിഡേഷൻ ലോണുകൾ, ഒന്നിലധികം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കടങ്ങൾ കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ ഒറ്റ വായ്പയായി സംയോജിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. ഇതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ തിരിച്ചടവ് പ്രക്രിയ ലളിതമാക്കുകയും പലിശ നിരക്കുകളിൽ പണം ലാഭിക്കുകയും ചെയ്യാം. വിവിധ വായ്പക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഓഫറുകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുക, കടം ഏകീകരണവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വിലയിരുത്തുക.

പുതിയ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കടം എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക

നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കടം അടയ്ക്കുമ്പോൾ, പുതിയ കടം കുമിഞ്ഞുകൂടുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. അനാവശ്യമായ വാങ്ങലുകൾ ഒഴിവാക്കുക, നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗം അത്യാവശ്യ ചെലവുകൾക്ക് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തുക. നിങ്ങളുടെ ഉപാധികൾക്കുള്ളിൽ ജീവിക്കുന്നതിലും കടം തിരിച്ചടവിന് മുൻഗണന നൽകുന്നതിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക.

നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ നിരീക്ഷിക്കുക

CIBIL, Equifax, Experian പോലുള്ള ഇന്ത്യയിലെ അംഗീകൃത ക്രെഡിറ്റ് ബ്യൂറോകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്‌കോറും ക്രെഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടും പതിവായി പരിശോധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് ആരോഗ്യം നിരീക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പുരോഗതി ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും എന്തെങ്കിലും പിശകുകളോ പൊരുത്തക്കേടുകളോ തിരിച്ചറിയാനും ഉചിതമായ സാമ്പത്തിക തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

നിങ്ങളുടെ പുരോഗതി ആഘോഷിക്കൂ

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കടം തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നത് പതുക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ്, നിങ്ങളുടെ പുരോഗതിയെ അംഗീകരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഒരു നിശ്ചിത തുക അടച്ചാലും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതായാലും നാഴികക്കല്ലുകൾ സജ്ജീകരിച്ച് അവയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിന് സ്വയം പ്രതിഫലം നൽകുക. നിങ്ങളുടെ നേട്ടങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ കടം തിരിച്ചടവ് യാത്രയിൽ പ്രചോദിതരായിരിക്കാനും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായിരിക്കാനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കടം വീട്ടുന്നതിന് അച്ചടക്കവും ക്ഷമയും നന്നായി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ പദ്ധതിയും ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ കടം വിലയിരുത്തുന്നതിലൂടെയും തിരിച്ചടവുകൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നതിലൂടെയും ഒരു ബജറ്റ് സൃഷ്‌ടിക്കുന്നതിലൂടെയും ബാലൻസ് കൈമാറ്റം, പ്രൊഫഷണൽ സഹായം എന്നിവ പോലുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാനും കടരഹിതമായ ഭാവിയിക്കുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിയും.

ഓർമ്മിക്കുക, വിജയത്തിൻ്റെ താക്കോൽ സ്ഥിരതയും സ്ഥിരോത്സാഹവുമാണ്. നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക, സമയബന്ധിതമായി പണമടയ്ക്കുക, കടക്കെണിയിൽ വീഴുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. അർപ്പണബോധവും ശരിയായ തന്ത്രങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കടം തരണം ചെയ്യാനും കൂടുതൽ സുസ്ഥിരമായ സാമ്പത്തിക ഭാവിക്ക് വഴിയൊരുക്കാനും കഴിയും.

Category

Author

:

Jeroj

Date

:

ജൂൺ 11, 2024

Share

:

Join our WhatsApp Group for more updates!

Recent Posts

മലയാളം
Scroll to Top