ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറിന്റെ പ്രാധാന്യം

പേഴ്‌സണൽ ഫിനാൻസിൽ, നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്‌കോറിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസിലാക്കേണ്ടത് നിർണായകമാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, മോർട്ട്ഗേജ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിഗത വായ്പയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിലും, നിങ്ങളുടെ യോഗ്യതയും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട നിബന്ധനകളും നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ കൃത്യമായി എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ, ആരാണ് അവ ഇന്ത്യയിൽ നൽകുന്നത്, എന്തുകൊണ്ട് അവ വളരെ പ്രധാനമായത്? ഈ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങി, മികച്ച വായ്പാ അവസരങ്ങൾ അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ആരോഗ്യകരമായ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ എങ്ങനെ നിലനിർത്താമെന്ന് മനസിലാക്കാം.

എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ?

നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് ഹിസ്റ്ററി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് യോഗ്യതയുടെ സംഖ്യാപരമായ പ്രതിനിധാനമാണ് ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ. കടമെടുത്ത പണം കൃത്യസമയത്ത് തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യതയുടെ അളവുകോലാണ് ഇത്. ഇന്ത്യയിൽ ക്രെഡിറ്റ് സ്‌കോറുകൾ സാധാരണയായി 300 മുതൽ 900 വരെയാണ്, കുറഞ്ഞ ക്രെഡിറ്റ് സ്‌കോറുകൾ റിസ്കിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ആരാണ് ഇന്ത്യയിൽ ക്രെഡിറ്റ് സ്‌കോറുകൾ നൽകുന്നത്?

ഇന്ത്യയിൽ, നാല് പ്രധാന ക്രെഡിറ്റ് ബ്യൂറോകളാണ് ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറുകൾ നൽകുന്നത്:

TransUnion CIBIL: ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴയതും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായ ക്രെഡിറ്റ് ബ്യൂറോകളിലൊന്നായ CIBIL ഒരു വ്യക്തിയുടെ ക്രെഡിറ്റ് ഹിസ്റ്ററി അടിസ്ഥാനമാക്കി ക്രെഡിറ്റ് സ്‌കോറുകൾ നൽകുന്നു.

എക്സ്പീരിയൻ: മറ്റൊരു പ്രമുഖ ക്രെഡിറ്റ് ബ്യൂറോ, എക്സ്പീരിയൻ വിവിധ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ക്രെഡിറ്റ് ഡാറ്റ വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറുകൾ കണക്കാക്കുന്നു.

ഇക്വിഫാക്സ്: കടം വാങ്ങുന്നവരുടെ ക്രെഡിറ്റ് യോഗ്യത വിലയിരുത്താൻ വായ്പ നൽകുന്നവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറുകളും ക്രെഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളും ഇക്വിഫാക്സ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

CRIF ഹൈ മാർക്ക്: ഈ ക്രെഡിറ്റ് ബ്യൂറോ, വായ്പ നൽകുന്നവരെ വിവരമുള്ള വായ്പാ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്രെഡിറ്റ് വിവരങ്ങളും അനലിറ്റിക്സ് സൊല്യൂഷനുകളും നൽകുന്നു.

വ്യക്തിഗത വായ്പകൾക്ക് നല്ല ക്രെഡിറ്റ് സ്‌കോറിൻ്റെ പ്രാധാന്യം

പല കാരണങ്ങളാൽ വ്യക്തിഗത വായ്പകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ നല്ല ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്:

കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കുകൾക്കുള്ള യോഗ്യത: ഉയർന്ന ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ വ്യക്തിഗത വായ്പകളിൽ കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിന് യോഗ്യത നേടുന്നതിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും, ഇതുവഴി ലോൺ കാലയളവിൽ നിങ്ങളുടെ പണം ലാഭിക്കാം.

ലോൺ തുകയും പലിശ നിരക്കും നിർണ്ണയിക്കൽ: ശമ്പളം, FOIR (വരുമാന അനുപാതത്തിലേക്കുള്ള ഫിക്സഡ് ബാധ്യത) പോലുള്ള മറ്റ് ഘടകങ്ങൾക്കൊപ്പം, നിങ്ങൾക്ക് അർഹതയുള്ള ലോൺ തുകയും പലിശ നിരക്കും നിർണ്ണയിക്കാൻ ലെൻഡേർസ് നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ പരിഗണിക്കുന്നു.

ക്രെഡിറ്റ് ഹിസ്റ്ററി നൽകുന്നു: നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു സ്നാപ്പ്ഷോട്ട് നൽകുന്നു, നിങ്ങളുടെ മുൻകാല തിരിച്ചടവ് പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ചും സാമ്പത്തിക ഉത്തരവാദിത്തത്തെക്കുറിച്ചും കടം കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഉൾക്കാഴ്ച നൽകുന്നു.

നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്‌കോറിനെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ

പേയ്‌മെൻ്റ് ഹിസ്റ്ററി: ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബില്ലുകൾ, ലോൺ ഇഎംഐകൾ, മറ്റ് കടങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സമയോചിതമായ തിരിച്ചടവ്.

ക്രെഡിറ്റ് വിനിയോഗം: നിങ്ങളുടെ മൊത്തം ക്രെഡിറ്റ് പരിധിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്രെഡിറ്റ് തുക.

ക്രെഡിറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ദൈർഘ്യം: നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളുടെ പ്രായവും അവ എത്രത്തോളം സജീവമാണ്.

ക്രെഡിറ്റ് മിക്‌സ്: ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ, ലോണുകൾ, മോർട്ട്‌ഗേജുകൾ എന്നിവ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ക്രെഡിറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളുടെ തരങ്ങൾ.

പുതിയ ക്രെഡിറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ: അടുത്തിടെയുള്ള ക്രെഡിറ്റ് അന്വേഷണങ്ങളുടെയും പുതിയ ക്രെഡിറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളുടെയും എണ്ണം.

ഒരു നല്ല ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ എങ്ങനെ നിലനിർത്താം

ആരോഗ്യകരമായ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ നിലനിർത്താൻ, വേണ്ടുന്ന ടിപ്സ്:

എല്ലാ സമയത്തും നിങ്ങളുടെ ബില്ലുകൾ കൃത്യസമയത്ത് അടയ്ക്കുക.

നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബാലൻസ് കുറയ്ക്കുക.

ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഒന്നിലധികം പുതിയ ക്രെഡിറ്റ് അക്കൗണ്ടുകൾ തുറക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.

പിശകുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വഞ്ചനാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മനസിലാകാക്കനായി നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് പതിവായി നിരീക്ഷിക്കുക.

ക്രെഡിറ്റ് ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ഉപയോഗിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക.

നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ ഒരു ശക്തമായ സാമ്പത്തിക ഉപകരണമാണ്, അത് അനുകൂലമായ വായ്പയെടുക്കൽ അവസരങ്ങളിലേക്ക് വാതിലുകൾ തുറക്കും. നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്‌കോറിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നതെന്താണെന്നും അത് എങ്ങനെ നിലനിർത്താമെന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ഭാവിയുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാനും നിങ്ങളുടെ വായ്പയെടുക്കൽ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നേടാനും കഴിയും. ഓർക്കുക, ഒരു നല്ല ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് നിർമിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല, എന്നാൽ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള സാമ്പത്തിക ശീലങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായി മെച്ചപ്പെടുത്താനും സാമ്പത്തിക സ്ഥിരതയുടെ പ്രതിഫലം കൊയ്യാനും കഴിയും.

Category

Author

:

Jeroj

Date

:

ജൂൺ 20, 2024

Share

:

Join our WhatsApp Group for more updates!

Recent Posts

മലയാളം
Scroll to Top