പുതിയ ധനസമാഹരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് സെപ്‌റ്റോ മൂല്യനിർണ്ണയം 3 ബില്യണായി ഇരട്ടിയാക്കാൻ സാധ്യത300 മില്യണിനടുത്ത് സമാഹരിക്കാൻ ആഗോള നിക്ഷേപകരുമായി സെപ്‌റ്റോ ചർച്ചകൾ.

2.5 ബില്യൺ മുതൽ 3 ബില്യൺ വരെയുള്ള മൂല്യനിർണ്ണയ ശ്രേണിയിൽ 300 ദശലക്ഷത്തിനടുത്ത് സമാഹരിക്കാൻ സെപ്‌റ്റോയുടെ ആഗോള നിക്ഷേപക- ചർച്ചകൾക്ക് ആരംഭം. ലാഭത്തിലും സ്കേലബിളിറ്റിയിലും കണ്ണുവെച്ചുകൊണ്ട്, ഈ വർഷം സെപ്റ്റംബറിൽ മുംബൈ ആസ്ഥാനമായുള്ള കമ്പനി EBITDA പോസിറ്റീവിനുള്ള സായാഹ്നമാണ്. ലാഭക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി അതിവേഗ വാണിജ്യ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സെപ്‌റ്റോ അതിൻ്റെ ഉപയോക്താക്കൾക്കായി ഒരു ഓർഡറിന് 2 രൂപ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ഫീസായി പുറത്തിറക്കാൻ തുടങ്ങി. 2023 ഓഗസ്റ്റിൽ അതിൻ്റെ സീരീസ് ഇ ഫണ്ടിംഗിൽ 200 മില്യൺ സമാഹരിച്ചപ്പോൾ സെപ്‌റ്റോയുടെ അവസാന മൂല്യം 1.4 ബില്യൺ ആയിരുന്നു.

Category

Author

:

Amjad

Date

:

മെയ്‌ 6, 2024

Share

:

Join our WhatsApp Group for more updates!

Recent Posts

മലയാളം
Scroll to Top