ലോൺ റീസ്ട്രക്ചറിംങ്ങിലൂടെ നിങ്ങളെ പിരിമുറുക്കുന്ന ലോണുകൾ വരുതിയിലാക്കു

COVID-19 പാൻഡെമിക്കിൻ്റെ ബാക്കി ഫലങ്ങൾ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ കുഴയുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗത്തെ സൃഷ്ട്ടിച്ചു. വരുമാനം കുറയുകയും ചെലവുകൾ കുതിച്ചുയരുകയും ചെയ്തതോടെ, ഒരു കാലത്ത് ലോൺ ഇഎംഐ അടയ്ക്കുക എന്ന പതിവ് ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യയുടെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗത്തിന് പരിഹരിക്കാനാകാത്ത വെല്ലുവിളിയായി മാറി. കുടുംബങ്ങൾ സാമ്പത്തിക തകർച്ചയുടെ വക്കിൽ തളർന്നുപോകുന്ന അവസ്ഥയിലെത്തി. സ്ഥിതിഗതികളുടെ ഗൗരവം തിരിച്ചറിഞ്ഞ്, നിലവിലെ വായ്പകളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു പരിഹാരം എന്ന നിലയിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർബിഐ) വായ്പ പുനഃക്രമീകരിക്കൽ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ടുവന്നിരുന്നു – . എന്നാൽ വായ്‌പാ പുനഃക്രമീകരണം എന്നാൽ എന്താണ്, അത് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? കൂടുതൽ വിശദമായി വായിച്ചറിയാം

എന്താണ് ലോൺ റീസ്ട്രക്ചറിംഗ്?

നിലവിലുള്ള വായ്പയിൽ വീഴ്ച വരുത്താനുള്ള സാധ്യത ഒഴിവാക്കാൻ ബാങ്കുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന സേവനമാണ് ലോൺ റീസ്ട്രക്ചറിംഗ്. സാമ്പത്തിക വെല്ലുവിളികളോ പണലഭ്യതക്കുറവോ നേരിടുന്ന വായ്പ്പയെടുത്തവർക്ക് അവരുടെ വായ്പയുടെ നിബന്ധനകൾ വീണ്ടും ചർച്ച ചെയ്യാനും തിരിച്ചടവ് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുമുള്ള മാർഗം ഇത് നിർദേശിക്കുന്നു. ചില സമയങ്ങളിൽ, തിരിച്ചടവ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ, കടം വാങ്ങുന്നവർക്ക് തന്നെ പുനർനിർമ്മാണ പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും. നിലവിലുള്ള ലെൻഡറുടെ ലോൺ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ‘ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പുതിയ വായ്പക്കാരനിലേക്ക് മാറുന്നതോ ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം.

ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ ലോൺ റീസ്ട്രക്ചറിംഗ് മനസ്സിലാക്കാം:

കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 5 ലക്ഷം രൂപ വ്യക്തിഗത വായ്പയെടുത്ത രാഹുൽ, തന്റെ സ്ഥിരാവരുമാനത്തിൽ നിന്നും എളുപ്പമായി 12,000 ഇഎംഐ അടച്ചുകൊണ്ടിരിന്നിരുന്നു. എന്നാൽ, COVID-19 പാൻഡെമിക് ബാധിച്ചപ്പോൾ, രാഹുലിൻ്റെ കമ്പനി ചെലവ് ചുരുക്കൽ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി രാഹുലിന്റെ ശമ്പളത്തിൽ 40% കുറവ് വരുത്തി.

വരുമാനം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞതോടെ, 12000 രൂപ ഇഎംഐ നൽകുന്നത് തുടരുന്നത് വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് രാഹുൽ മനസിലാക്കാക്കി. ആർബിഐ അവതരിപ്പിച്ച ലോൺ റീസ്ട്രക്ചറിംഗ് സ്കീമിലൂടെ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതുവരെ അദ്ദേഹം വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.

രാഹുൽ തൻ്റെ ലെൻഡറിനെ സമീപിച്ച് വായ്പ പുനഃക്രമീകരിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തിയ ശേഷം, വായ്പയുടെ കാലാവധി 5 വർഷത്തിൽ നിന്ന് 7 വർഷമായി നീട്ടാൻ ബാങ്ക് സമ്മതിച്ചു. ഈ ക്രമീകരണം കൊണ്ട് രാഹുലിന്റെ പ്രതിമാസ ഇഎംഐ 12,000 രൂപയിൽ നിന്ന് 8,500 രൂപയായി കുറച്ചു, അതിനാൽ രാഹുലിന് കുറഞ്ഞ വരുമാനം കൊണ്ട് പോലും തന്റെ ലോൺ ഇഎംഐ കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്നതായി.

കൂടാതെ, രാഹുലിൻ്റെ കുടിശ്ശികയുള്ള വായ്പയുടെ ഒരു ഭാഗം കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ പ്രത്യേക വായ്പയാക്കി മാറ്റാനും ബാങ്ക് അനുവദിച്ചു, ഇത് രാഹുലിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക ഭാരം കുറച്ചു.

ലോൺ റീസ്ട്രക്ചറിംഗിലൂടെ, രാഹുലിന് തൻ്റെ വായ്പ തിരിച്ചടവ് നിലവിലെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയുമായി ഒത്തുകൊണ്ടുപോകാനാകും. തൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സ്‌കോറിന് കേടുപാടുകൾ വരുത്തുന്നതിന് പകരം, പുതുക്കിയ തിരിച്ചടവ് നിബന്ധനകൾ ഉപയോഗിച്ച് അയാൾക്ക് തൻ്റെ ബാധ്യതകൾ സുഖകരമായി നിറവേറ്റാനാകും.

താൽകാലിക സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്ന ലോൺ എടുത്തവർക്ക് എങ്ങനെ ലോൺ റീസ്ട്രക്ചറിംഗ് സഹായിക്കുമെന്ന് ഈ ഉദാഹരണം കാണിക്കുന്നു. വായ്പാ നിബന്ധനകൾ പുനരാലോചിക്കുന്നതിലൂടെ, കടം വാങ്ങുന്നവർക്ക് ഡിഫോൾട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കാനും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാനും കഴിയും.

ചില സമയങ്ങളിൽ ലോൺ എടുക്കുന്നയാൾക്ക് തൻ്റെ തിരിച്ചടവ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ ലോൺ റീസ്ട്രക്ചറിംഗ് ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും. ലോൺ എടുക്കുന്നയാൾക്ക് അതേ ലെൻഡറുമായി നിലവിലുള്ള ലോണിൻ്റെ പുനർനിർമ്മാണം ആകാം അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് മറ്റൊരു ലെൻഡറിലേക്ക് മാറാം. ഇത് പൊതുവെ ‘ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ’ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.

ലോൺ റീസ്ട്രക്ചറിംഗ് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്?

ലോൺ റീസ്ട്രക്ചറിംഗിൻ്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം കടം വാങ്ങുന്നയാൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകുകയും കടം കൊടുക്കുന്നയാൾക്ക് തിരിച്ചടവ് സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ലോൺ റീസ്ട്രക്ചറിംഗ് പ്രക്രിയ സാധാരണയായി സംഭവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്:

 1. ലോൺ കാലാവധി നീട്ടൽ: ഇത് ദീർഘകാലത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ മൊത്തം തിരിച്ചടവ് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു, അതിൻ്റെ ഫലമായി പ്രതിമാസ പേയ്‌മെൻ്റുകൾ കുറയുന്നു.
 2. പലിശ നിരക്ക് കുറയ്ക്കൽ: ഇത് വായ്പയുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ അടയ്‌ക്കുന്ന പലിശയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള തുക കുറയ്ക്കുന്നു, പ്രതിമാസ പേയ്‌മെൻ്റുകൾ കൂടുതൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്നതാക്കുന്നു.
 3. പേയ്‌മെൻ്റുകൾ മാറ്റിവയ്ക്കൽ: ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ലോൺ പേയ്‌മെൻ്റുകൾ മൊത്തത്തിൽ താൽക്കാലികമായി മാറ്റിവയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും.
 4. ലോൺ പ്രിൻസിപ്പൽ കുറയ്ക്കൽ: ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, നിങ്ങൾ കടം വാങ്ങിയ മൊത്തം തുകയുടെ ഒരു ഭാഗം ഒഴിവാക്കാൻ പോലും ലെൻഡർ സമ്മതിച്ചേക്കാം.

ലോൺ റീസ്ട്രക്ചറിങ്ങിന് എപ്പോഴാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത്?

 1. തിരിച്ചടവിലെ കാലതാമസം: കൃത്യസമയത്ത് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല
 2. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിലെ മൊത്തത്തിലുള്ള കുടിശ്ശികയോ മുഴുവൻ ഇഎംഐയോ അടയ്ക്കാൻ ഓട്ടോമേറ്റഡ് പേയ്‌മെന്റിന് കഴിയുന്നില്ല
 3. വളരെയധികം ലോണുകളും അതിനാൽ പണമൊഴുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളും
 4. ഉയർന്ന പലിശനിരക്കിൽ നേരത്തെയുള്ള വായ്പകൾ
 5. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കിയേക്കാവുന്ന തൊഴിൽ നഷ്ടം
 6. ഒന്നിലധികം ലോണുകൾ

ലോൺ റീസ്ട്രക്ചറിംഗ് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പൊതു ആശയം പരിചയപ്പെടാം :

 1. നിങ്ങളുടെ ലെൻഡറെ സമീപിക്കുക: നിങ്ങളുടെ ലോൺ പേയ്‌മെൻ്റുകൾ നടത്താൻ നിങ്ങൾ പാടുപെടുകയാണെങ്കിൽ, കഴിയുന്നതും വേഗം നിങ്ങളുടെ ലെൻഡറെ ബന്ധപ്പെടുക. നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യവും ഒരു പരിഹാരത്തിനായി അവരോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ സന്നദ്ധതയും വിശദീകരിക്കുക.
 2. നിങ്ങളുടെ ഓപ്‌ഷനുകൾ ചർച്ച ചെയ്യുക: ലഭ്യമായ വിവിധ ലോൺ റീസ്ട്രക്ചറിംഗ് ഓപ്ഷനുകൾ ലെൻഡർ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയും നിങ്ങളുടെ യോഗ്യത വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യും.
 3. നിബന്ധനകൾ ചർച്ച ചെയ്യുക: നിങ്ങൾക്കും ലെൻഡർക്കും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിന് ഡോക്യുമെൻ്റേഷൻ നൽകാൻ തയ്യാറാകുക.
 4. കരാർ ഔപചാരികമാക്കുക: നിങ്ങൾ ഒരു കരാറിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, പുതുക്കിയ നിബന്ധനകളുടെ രൂപരേഖ നൽകുന്ന ഒരു പുതിയ വായ്പാ ഉടമ്പടി ലെൻഡർ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

ലോൺ റീസ്ട്രക്ചറിംഗിൻ്റെ തരങ്ങൾ

സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുമ്പോൾ, കടം വാങ്ങുന്നവർക്ക് അവരുടെ തിരിച്ചടവുകൾ കൂടുതൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ വായ്പ പുനഃക്രമീകരിക്കുന്നതിനുള്ള വിവിധ ഓപ്ഷനുകൾ പരിചയപ്പെടാം. വായ്പാ പുനഃക്രമീകരണത്തിൻ്റെ രണ്ട് പ്രാഥമിക തരങ്ങൾ ഇവയാണ്:

വായ്പ പരിഷ്ക്കരണം

 • നിലവിലുള്ള വായ്പാ കരാറിൻ്റെ നിബന്ധനകൾ പരിഷ്‌ക്കരിക്കാൻ ലെൻഡർ സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ലോൺ മോഡിഫിക്കേഷൻ. പലിശ നിരക്ക് കുറയ്ക്കൽ, ലോൺ കാലാവധി നീട്ടൽ, അല്ലെങ്കിൽ പേയ്മെൻ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ക്രമീകരിക്കൽ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടാം.
 • പലിശ നിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെ, കടം വാങ്ങുന്നയാളുടെ പ്രതിമാസ തവണകൾ കൂടുതൽ താങ്ങാനാവുന്നതാകുന്നു, ഇത് സാമ്പത്തിക ഭാരം ലഘൂകരിക്കുന്നു.
 • ലോൺ കാലാവധി നീട്ടുന്നത് ദീർഘകാലത്തേക്ക് കുടിശ്ശികയുള്ള ബാലൻസ് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് ചെറിയ പ്രതിമാസ പേയ്‌മെൻ്റുകൾക്ക് കാരണമാകുന്നു.
 • ലെൻഡർ ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്കുള്ള പേയ്‌മെൻ്റുകൾ താൽക്കാലികമായി കുറയ്ക്കുന്നതിനോ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതിനോ പരിഗണിക്കാം, ഇത് കടം വാങ്ങുന്നയാൾക്ക് വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ സമയങ്ങളിൽ വളരെ ആവശ്യമായ ഇടവേള നൽകുന്നു.
 • വായ്പാ പരിഷ്‌ക്കരണങ്ങൾ, കടം വാങ്ങുന്നയാളുടെ നിലവിലെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയുമായി യോജിപ്പിക്കുന്നതിന് വായ്പ പുനഃക്രമീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ഡിഫോൾട്ടുകൾ തടയാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

ഡെറ്റ് സെറ്റിൽമെൻ്റ്

കടം വാങ്ങുന്നയാൾക്ക് കുടിശ്ശികയുള്ള മുഴുവൻ തുകയും തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ലെൻഡർ ഡെറ്റ് സെറ്റിൽമെന്റിന് തയ്യാറായേക്കാം

കടം തീർപ്പാക്കൽ എന്നത് കടം കൊടുക്കുന്നയാൾ മൊത്തം കുടിശ്ശികയുള്ള തുകയേക്കാൾ കുറവുള്ള ഒരു ലംപ് സം പേയ്‌മെൻ്റ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്നു.

കടം വാങ്ങുന്നയാൾ മറ്റെല്ലാ പുനർനിർമ്മാണ സാധ്യതകളും തീർക്കുകയും ആസന്നമായ ഡിഫോൾട്ട് നേരിടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

സെറ്റിൽമെൻ്റ് തുക വായ്പക്കാരനും ലെൻഡറും തമ്മിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു, ഇത് സാധാരണയായി യഥാർത്ഥ കുടിശ്ശിക തുകയേക്കാൾ വളരെ കുറവാണ്.

ഡെറ്റ് സെറ്റിൽമെൻ്റ് ഉടനടി ആശ്വാസം നൽകുമെങ്കിലും, അത് കടം വാങ്ങുന്നയാളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്‌കോറിലും ഭാവിയിൽ വായ്പയെടുക്കാനുള്ള സാധ്യതകളിലും പ്രതികൂല സ്വാധീനം ചെലുത്തും.

ലോൺ റീസ്ട്രക്ചറിംഗിന് സേവന ഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ് പോലുള്ള അധിക ചാർജുകൾ വന്നേക്കാം, ഇത് സാമ്പത്തികമായി പിരിമുറുക്കമുള്ള കടം വാങ്ങുന്നയാൾക്ക് കൂടുതൽ ഭാരമുണ്ടാക്കാം എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ, വായ്പാ പുനഃക്രമീകരണം വായ്പക്കാരൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സ്‌കോറിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയേക്കാം, കാരണം ഇത് സാമ്പത്തിക ക്ലേശത്തിൻ്റെ അടയാളമായി വ്യാഖ്യാനിക്കാവുന്നതാണ്.

വായ്പാ പുനഃക്രമീകരണത്തിന് ആശ്വാസം നൽകാനും വീഴ്ചകൾ തടയാനും കഴിയുമെങ്കിലും, അത് എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പുള്ള പരിഹാരമല്ല. ലെൻഡേർസ് ഓരോ കടം വാങ്ങുന്നയാളുടെയും സാഹചര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം വിലയിരുത്തുകയും ഡിഫോൾട്ടിൻ്റെ അപകടസാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണെന്നോ കടം വാങ്ങുന്നയാളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വളരെ അപകടകരമാണെന്നോ തോന്നിയാൽ പുനഃക്രമീകരണ അഭ്യർത്ഥനകൾ നിരസിച്ചേക്കാം.

Category

Author

:

Jeroj

Date

:

ജൂൺ 10, 2024

Share

:

Join our WhatsApp Group for more updates!

Recent Posts

മലയാളം
Scroll to Top