2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇൻക്രെഡ് ഫിനാൻസ് ലാഭം 316.3 കോടി രൂപയായി ഇരട്ടിച്ചു

കെകെആർ പിന്തുണയുള്ള യൂണികോൺ ലെൻഡറായ ഇൻക്രെഡ് ഫിനാൻസ്, 2023 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ 120.92 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നികുതിക്ക് ശേഷമുള്ള ലാഭം 316.35 കോടി രൂപയായി വർധിപ്പിച്ചു, ഇത് പലിശ വരുമാനത്തിൽ ശക്തമായ 45% വർധനവാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

കമ്പനിയുടെ പലിശ വരുമാനം മുൻ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ 822.82 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 1,193.14 കോടി രൂപയിലെത്തി. അതനുസരിച്ച്, പ്രവർത്തന വരുമാനം 2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 46.8% വർധിച്ച് 1,269.96 കോടി രൂപയായി.

അതോടൊപ്പം കമ്പനിയുടെ ചിലവുകളും ഗണ്യമായി തന്നെ ഉയർന്നു 2023 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ 633.52 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 37.5% വർധിച്ച് 871.35 കോടി രൂപയായി. മൊത്തം ചെലവിൻ്റെ പകുതിയോളം വരുന്ന സാമ്പത്തിക ചെലവ് 2023 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ 355.83 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 27.8% വർധിച്ച് 454.84 കോടി രൂപയായി. ജീവനക്കാരുടെ ആനുകൂല്യ ചെലവുകളും ഗണ്യമായി വർദ്ധിച്ചു, മുൻ വർഷത്തെ 191.67 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 36.3% വർധിച്ച് 261.38 കോടി രൂപയായി.

സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഫിനാൻസറുടെ അടിസ്ഥാന ഡില്യൂട്ട് ഏർണിങ് ഒരു ഷെയറിന് വരുമാനം 2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 6.76 രൂപയാണ്.

കമ്പനിയുടെ മാനേജ്‌മെൻ്റിന് കീഴിലുള്ള മൊത്തം ആസ്തി 9,039 കോടി രൂപയാണ്, ഇത് 2023 ലെ 6,062 കോടിയിൽ നിന്ന് 49.1% വർധനവാണ്.

മുൻ ഡച്ച് ബാങ്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഭൂപീന്ദർ സിംഗ് 2016 ൽ സ്ഥാപിച്ച ഒരു ബാങ്കിംഗ് ഇതര ധനകാര്യ കമ്പനിയാണ് ഇൻക്രെഡ് ഫിനാൻസ്. ഇന്ത്യ, സിംഗപ്പൂർ, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ 24-ലധികം നഗരങ്ങളിൽ കമ്പനിക്ക് സാന്നിധ്യമുണ്ട്, വ്യക്തിഗത വായ്പകൾ, വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പകൾ, എസ്എംഇ ബിസിനസ് ലോണുകൾ, ഡിജിറ്റൽ ലെൻഡിംഗ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഇൻക്രെഡ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

മണിപ്പാൽ എജ്യുക്കേഷൻ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ (എംഇഎംജി) രഞ്ജൻ പൈ, ആർപി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ചെയർമാൻ രവി പിള്ള, ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെൻ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ ഗ്ലോബൽ കോ-ഹെഡും ഡച്ച് ബാങ്കിലെ ഫിക്സഡ് വരുമാനത്തിനെയും കറൻസി വിഭാഗത്തിന്റെയും മേധാവി രാം നായക് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകിയ സീരീസ് ഡി റൗണ്ടിൽ 60 മില്യൺ ഡോളർ സമാഹരിച്ചതിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബറിലാണ് കമ്പനി യൂണികോൺ കമ്പനിയായി മാറിയത്. നിക്ഷേപ ബാങ്കും ഡ്യൂഷെ ബാങ്കിലെ സ്ഥിരവരുമാനത്തിൻ്റെയും കറൻസിയുടെയും തലവൻ.

Category

Author

:

Jeroj

Date

:

ജൂൺ 11, 2024

Share

:

Join our WhatsApp Group for more updates!

Recent Posts

മലയാളം
Scroll to Top