6,644 കോടി രൂപ വരുമാനം ആദ്യദിവസം മുതലുള്ള കഷ്ടപ്പാടിൽ നിന്നും ഇന്ന് ബിസിനസ് 6,644 കോടി രൂപയുടെ വരുമാനവളർച്ചയിലേക്ക്..

5.5 ബില്യൺ ഡോളർ വിലമതിച്ചിരുന്ന 2014-ൽ മുംബൈ ആസ്ഥാനമായി സ്ഥാപിതമായ ഫാർമസി, ഇന്ന് 90 ശതമാനം ഇടിവിൽ 2,400 കോടി രൂപയുടെ പുതിയ ഫണ്ട് റൈസ് ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുകയാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.

16 ഫണ്ടിംഗ് റൗണ്ടുകളിലൂടെ മൊത്തം 1.2 ബില്യൺ ഡോളർ നിക്ഷേപം സമാഹരിക്കുകയും 2021 ജൂണിൽ Thyrocare Technologies ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടും, ഓൺലൈൻ ഫാർമസി യുടെ മൂല്യം 600 മില്യൺ ഡോളറായി കുറഞ്ഞു.

ടെമാസെക്, ടിപിജി ഗ്രോത്ത്, പ്രോസസ്, ബി ക്യാപിറ്റൽ, ഫണ്ടമെന്റം പാർട്ണർഷിപ്പ് പോലുള്ള നിക്ഷേപകരുടെ പിന്തുണയുള്ള ഈ കമ്പനി, ബ്രാൻഡഡ് ജനറിക് മരുന്നുകൾ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ നിയന്ത്രിത ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ മാർക്കറ്റിലെ വെല്ലുവിളികളെ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

നിർമ്മാതാക്കളുമായും റീടയ്ലേഴ്സുമായും സഹകരിച്ച് ഓഫ്‌ലൈൻ വിൽപ്പനക്കാരും ഓൺലൈൻ വാങ്ങുന്നവരും തമ്മിലുള്ള അകൽച്ച കുറക്കാനുള്ള ഫാർമസിയുടെ ശ്രമം കാര്യമായ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായി. 12 മില്യണിൽ അധികം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത യൂസേഴ്സും ഓരോ മാസവും 17 മില്യൺ സജീവ യൂസേഴ്സും ഉണ്ട്.

ഫാർമസിയുടെ പാരന്റ്കമ്പനിയായ API Holdings, 12 മില്യണിൽ അധികം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത യൂസേഴ്സും ഓരോ മാസവും 17 മില്യൺ സജീവ യൂസേഴ്സുമുള്ള പ്രമുഖ ഓൺലൈൻ ഫാർമസി ആയി വളർന്നു. 2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 2,361 കോടി രൂപയുടെ വരുമാനം കമ്പനി രേഖപ്പെടുത്തി. ഇതേ സമയം തന്നെ, ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള 1mg, റിലയൻസിന് കീഴിലുള്ള Netmeds എന്നിവ യഥാക്രമം 134 കോടി രൂപയും 151 കോടി രൂപയും വരുമാനം നേടിയതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

Category

Author

:

Amjad

Date

:

മെയ്‌ 6, 2024

Share

:

Join our WhatsApp Group for more updates!

Recent Posts

മലയാളം
Scroll to Top